آموزش

1394/7/20 دوشنبه

فرمهای مورد نیاز
 

ردیف

اداره تحصیلات تکمیلی

اداره ارزشیابی آموزشی اساتید

اداره برنامه ریزی آموزشی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

1

فرم درخواست استاد راهنما

فرم درخواست استاد راهنما

فرم حق الجلسه

فرم دروس کاروزی و کارآموزی

2

 فرم موافقت استاد راهنما

 فرم موافقت استاد راهنما

فرم حضور هفتگی اساتید

 فرم و  دستوالعمل دروس پروژه رشته های فنی مهندسی

3

فرم پیشنهادی پایان نامه

فرم پیشنهادی پایان نامه

 

 

4

فرم موافقت شورای تخصصی گروه

فرم موافقت شورای تخصصی گروه

 

 

5

فرم ابلاغیه شروع پایان نامه

فرم ابلاغیه شروع پایان نامه

 

 

6

فرم گزارش فعالیت پایان نامه

فرم گزارش فعالیت پایان نامه

 

 

7

فرم تایید پایان نامه توسط استاد راهنما

فرم تایید پایان نامه توسط استاد راهنما

 

 

8

فرم تایید پایان نامه توسط استاد مشاور

فرم تایید پایان نامه توسط استاد مشاور

 

 

9

فرم نتیجه داوری

فرم نتیجه داوری

 

 

10

فرم صورتجلسه دفاع

فرم صورتجلسه دفاع

 

 

11

فرم تسویه حساب پایان نامه

فرم تسویه حساب پایان نامه

 

 

12

فرم درخواست ایجاد رشته دوره های کارشناسی ارشد

فرم درخواست ایجاد رشته دوره های دکترا

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما