حوزه اداری


نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس داخلی
محمد علی مولاوردیخانی رئیس اداری و پشتیبانی 219
معصومه پورتقی مسئول کارگزینی 215
معصومه هشامی کارشناس اداری 216
زینب میرسلامی کارشناس اداری 234

شماره تلفن های تماس با ستاد استان   3- 02833233381


 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما