حوزه مالی

شماره تماس ستاد دانشگاه پیام نور استان قزوین                                     3-0283337000

مدیر مالی                       آقای حسن فضلی                   داخلی 2360

کارشناس مالی              خانم بابک                                داخلی 2361

کارشناس اموال              خانم مردانی                          داخلی 2222

حسابدار                          آقای سمیعی                    داخلی   2344

کارشناس مالی              آقای اصغر شریفی             داخلی   2345

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما