لیست شماره تماس های واحد های اداری و آموزشی دانشگاه پیام نور استان قزوین

نام واحد

کارشناس واحد

شماره مستقیم

شماره داخلی

دفترریاست دانشگاه

آقای بزرگی

33376366

فکس33374081

2230

رئیس حوزه ریاست دانشگاه

آقای کاتبی

---

2210

 مدیر روابط عمومی

آقای نوروزی

تلفکس 33371673

2290

اداره حراست

آقای دکتر ترابی

---

2219

کارشناس حراست

آقای سلمانی

---

2211

معاونت اجرائی و پشتیبانی

آقای دکتر نبئی

---

2322

نهاد مقام معظم رهبری

حجت الاسلام محبی

33376442

2266

آقای درستی

33376442

2267

خانم قهرمانی

33378937

2265

زهرائی

33378938

2271-2270

مشاوره حقوقی

آقای لبافها

---

2354

مسئول نظارت و ارزیابی

آقای دکتر خودروان

33371692

2224

کارشناس نظارت و ارزیابی

خانم حاج طاهریها

33371692

2224

رئیس اداره اداری و پشتیبانی

خانم پورتقی

33376011

2225

معاون اداری و تدارکات

آقای نانکلی

33371675

2362

کارشناس ستاد رفاهی

خانم جهانشاهلو

33371675

2362

کارشناس اداری

خانم هشامی

33371679

2348

کارگزینی(علمی و اداری)

خانم میرسلامی

33376011

2347

مسئول کارپردازی

آقای اماموردی

 ---

2218

مسئول انبار

آقای بخشی پور

---

2318

مدیر مالی

آقای فضلی

33371680

2360

مسئول حقوق و دستمزد

آقای سمیعی

33371680

2344

مسئول رسیدگی به اسناد

آقای شریفی

33371680

2345

مسئول اعتبارات

خانم بابک

33371680

2361

مسئول تنظیم اسناد

خانم رفیعی

33376443

2232

جمعدار اموال

آقای میرزائی

 ---

2222

رئیس اداره امور فناوری و اطلاعات و رایانه

آقای یزدی پور

33373843

2247

کارشناس رایانه

خانم سید حمزه

---

2287

کارشناس رایانه

خانم سیده موسوی

---

2355

رئیس اداره آموزش استان

آقای دلیری

33371691

2349

کارشناس آموزش استان

خانم دانصفهانی

33371691

2309

رئیس اداره آموزش مرکز قزوین

آقای خزائی

---

2259

کارشناس آموزش

خانم عابدی

---

2259

کاربر ارشد گلستان

آقای بابا حسین پور

33376010

2245

کارشناس تحصیلات تکمیلی

آقای اصغرزاده

33371677

2244

کارشناس تحصیلات تکمیلی

خانم میرزائی

33371677

2244

کارشناس مسئول امتحانات

خانم سکاکی

33375385

2252

کارشناس امتحانات

خانم نصیری

---

2250

مسئول دبیرخانه آموزشی

خانم کاظمی

---

2253

کارشناس رشته ها

آقای باجلان

---

2241

خانم سلیمانی

---

2248

خانم وندائی

---

2249

خانم صابر

---

2261

خانم چراغی

---

2260

خانم آشوری

---

2342

خانم ملکی

---

2238

بایگانی آموزشی (فعال)

آقای مراقی

---

2366

بایگانی آموزشی (راکد)

آقای رضائی

---

2255

  مسئول گروه ها وبرنامه ریزی

 آموزشی

آقای بهرامی

33378930

2243

آقای علیجانی

33378930

2243

خانم نیکو

33374082

2242

خانم غفوری

33374082

2242

آقای طهماسبخانی

33378936

2372

مسئول اجرای کلاسها

آقای رحمت اله نوری

33378935

2281

کارشناس اجرای کلاس ها

خانم پروانه حسن زاده

33378935

2332

رئیس اداره  فارغ التحصیلان مرکز قزوین

خانم حاجی رجبی

33378933

2325

 کارشناس فارغ التحصیلان

خانم مژگان حسن زاده

---

2236

کارشناس فارغ التحصیلان

خانم یزدی پور

33378933

2325

کارشناس فارغ التحصیلان

خانم نجاتی

---

2236

کارشناس فارغ التحصیلان

خانم لیلا سلطانی

33378933

2350

کارشناس صدورتائیدیه تحصیلی

خانم مهدی پور

33378933

 

مسئول مالی دانشجوئی

آقای احمدی

33373102

2234

کارشناس مالی دانشجوئی

خانم اسلامی

---

2233

کارشناس مالی دانشجوئی

خانم مراقی

---

2233

رئیس اداره خدمات امور دانشجوئی

خانم لطفی

33373101

2226

کارشناس مسئول نظام وظیفه و وام دانشجوئی

آقای علی نوری

---

2227

کارشناس امور دانشجوئی

خانم حسن پور

---

2226

کارشناس پذیرش و ثبت نام

خانم آقایاری

---

2293

مسئول آزمایشگاه ها

آقای غیاثوند

---

2359

رئیس اداره فرهنگی و فوق برنامه

آقای حیدری

33371678

2324

دبیر کمیته انضباطی

خانم لشکری

33378708

2291

کارشناس شاهد و ایثارگران و دبیر کمیته مشاوره

خانم ذوالقدر

---

2296

بسیج دانشجوئی خواهران

---

---

2252

بسیج دانشجوئی برادران

---

---

2280

تعاونی مسکن دانشگاه

آقای مولاوردیخانی

---

2346

مسئول آموزش های آزاد

خانم حاجی زاده

33371671

2352

رئیس گروه ارتباط با صنعت و کار آفرینی استان

آقای دکتر صداقت

 ---

2277

مسئول کتابخانه

خانم روحانی

 ---

2272

کارشناس ارتباط با صنعت

خانم مردانی

--- 

2365

کارشناس  کار آفرینی

آقای صفوی

33373842

2217

کارشناس پژوهش

آقای رحمانی

---

2235

کارشناس پژوهش

خانم معصوم زاده

 ---

2235

سر ناظر عمرانی

آقای توسلی

 ---

2364

حراست فیزیکی

 ---

33374120

2206

انتظامات ساختمان جدید

آقای رجبخانی

 ---

2329

انتشارات

بخش خصوصی

33378932

2315

خدمات

آبدارخانه ساختمان قدیم

 ---

2300

آقای نظری

 ---

2205

شماره های تلفنخانه دانشگاه

---

33377000
33377001

33377002

33377003

---

 

آدرس :  قزوین  ،میدان شهید حسن پور ، مجتمع ادارات نواب صفوی،دانشگاه پیام نور مرکز قزوین-  صندوق پستی :  878  نمابر : 02833374081پست الکترونیک :  info@qazpnu.ac.ir

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما