آدرس :  قزوین  ،میدان شهید حسن پور ، مجتمع ادارات نواب صفوی،دانشگاه پیام نور مرکز قزوین-  صندوق پستی :  878  نمابر : 02833374081پست الکترونیک :  info@qazpnu.ac.ir

شماره تلفن های مستقیم و داخلی واحد های دانشگاه پیام نور استان قزوین

نام واحد

کارشناس کاربر

شماره مستقیم

شماره داخلی

ریاست دانشگاه

آقای بزرگی

33376366-فکس33374081

2230

اداره حراست

آقای دائمی

 

2219

کارشناس حراست

آقای سلمانی

 

2211

معاونت اجرائی و پشتیبانی

دکتر نبئی

 

2322

معاونت آموزشی

 

 

 

نهاد مقام معظم رهبری

حجت الاسلام محبی

 

2266

آقای درستی

 

2267

خانم قهرمانی

 

2265

 

رئیس حوزه ریاست دانشگاه

آقای کاتبی

 

2203

 مدیر روابط عمومی

آقای نوروزی

تلفکس 33371673

2290

مدیر اداری و پشتیبانی

خانم پورتقی

 

2225

معاون اداری و تدارکات

آقای نانکلی

 

2362

کارشناس اداری

خانم جهانشاهلو

 

2362

کارشناس اداری

خانم هشامی

 

2348

کارگزینی

خانم میرسلامی

 

2347

مدیر مالی

آقای فضلی

 

2360

مسئول حقوق و دستمزد

آقای سمیعی

 

2344

کارشناس مالی

آقای شریفی

 

2345

کارشناس مالی

خانم بابک

 

2361

کارشناس مالی

خانم رفیعی

 

2232

جمعدار اموال

خانم مردانی

 

2222

 

خانم مراقی

 

2223

مدیرآموزش استان

آقای دلیری

 

2325

اداره فارغ التحصیلان استان

خانم سکاکی

 

2309

رئیس اداره فناوری اطلاعات و رایانه استان

آقای یزدی پور

 

2247

کارشناس رایانه

خانم سید حمزه

 

2287

مسئول آموزش مرکز قزوین

آقای رحمانی

 

2259

مسئول فارغ التحصیلان مرکز قزوین

خانم حاجی رجبی

 

2226

 کارشناس فارغ التحصیلان

خانم مژگان حسن زاده

 

2264

کارشناس فارغ التحصیلان

خانم نجاتی

 

2324

کارشناس فارغ التحصیلان

خانم لیلا سلطانی

 

2227

سامانه گلستان

آقای بابا حسین پور

 

2237

مسئول مالی دانشجوئی

آقای احمدی

 

2234

کارشناس مالی دانشجوئی

خانم اسلامی

 

2233

مسئول تحصیلات تکمیلی

آقای اصغرزاده

 

2235

کارشناس تحصیلات تکمیلی

خانم میرزائی

 

2235

مسئول نظام وظیفه و وام دانشجوئی

آقای علی نوری

 

2245

مسئول دایره امتحانات

آقای خزائی

 

2252

کارشناس امتحانات

خانم نصیری

 

2250

مسئول امور دانشجوئی

خانم لطفی

 

2244

کارشناس امور داشجوئی

خانم حسن پور

 

2236

مسئول آزمایشگاه ها

آقای غیاثوند

 

2221

کتابخانه

خانم روحانی

 

2272

مسئول دبیرخانه آموزشی

خانم کاظمی

 

2253

دبیر کمیته انضباطی

خانم لشکری

 

2291

مسئول رشته ها

آقای باجلان

 

2241

خانم سلیمانی

 

2248

خانم وندائی

 

2249

خانم صابر

 

2261

خانم چراغی

 

2260

خانم آشوری

 

2262

خانم ملکی

 

2238

  مدیران گروه ها وبرنامه ریزی

 آموزشی

آقای علیجانی

 

2243

آقای بهرامی

 

2243

خانم نیکو

 

2242

 

خانم غفوری

 

2242

مسئول اجرای کلاسها

آقای رحمت اله نوری

 

2281

اجرای کلاس ها

خانم پروانه حسن زاده

 

2332

رئیس اداره فرهنگی  استان

آقای حیدری

33371678 

2324

کارشناس شاهد و ایثارگران و دبیر کمیته مشاوره

 خانم ذوالقدر

 

2296

 مسئول بسیج اساتید

 

 

 

بسیج دانشجوئی خواهران

 

 

2252

بسیج دانشجوئی برادران

 

 

2280

انتشارات

بخش خصوصی

33378932

2315

خدمات

آبدارخانه ساختمان قدیم

 

2300

آقای نظری

 

2205

حراست فیزیکی

 

33374120

2206

انتظامات ساختمان جدید

 

 

2329

تعاونی مسکن دانشگاه

آقای مولاوردیخانی

 

2347

مسئول کارپردازی

آقای اماموردی

 

2218

مسئول انبار

آقای بخشی پور

 

2318

شماره های تلفنخانه دانشگاه

 

33377000 33377001

33377002

33377003

 

هیات علمی خانم ها

 

 

 

مسئول آموزش های آزاد

خانم حاجی زاده

 

2225

مسئول ارتباط با صنعت و کار

آفرینی استان

آقای دکتر صداقت

 

 

کارشناس  کار آفرینی

آقای صفوی

 

2217

سر ناظر عمرانی

آقای توسلی

 

 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما