شماره تلفن های تماس با ستاد استان   3- 02833233381


230

آقای دانیالی

رئیس دفتر ریاست

حوزه ریاست

228

آقای دکتر علیائی

معاونت اجرایی

231

خانم حاجی طاهری

روابط عمومی

212

آقای دائمی

رئیس اداره حراست وگزینش

حوزه حراست

217

آقای سلمانی

کارشناس حراست

 

آقای دکتر شاد آرام

رئیس اداره نظارت وارزیابی

حوزه نظارت وارزیابی

220

خانم داریوش

کارشناس نظارت وارزیابی

266

حجه الاسلام والمسلمین حاج آقامحبی

رئیس نهاد

دفتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری

256

آقای درستی

کارشناس نهاد

219

آقای مولاوردیخانی

رئیس اداری وپشتیبانی

حوزه اداری

215

خانم پورتقی

کارگزینی

216

خانم هشامی

کارشناس اموراداری ودبیرخانه

234

خانم میر سلامی

ستاد رفاهی

259

آقای میرزایی

تدارکات

258

آقای بخشی پور

انبار

258

آقای محمدی

نقلیه

9-201

آقای بابایی آقای برزو

نگهبانی

260

آقای بهرامی

آبدارخانه

226

آقای فضلی

مدیر مالی

حوزه مالی

244

حانم بابک

کارشناس مالی

242

خانم کلهر

کارشناس مالی

246

خانم مردانی

امین اموال

223

آقای سمیعی

حسابدار

211

آقای لبافها

رئیس اداره فرهنگی

 حوزه فرهنگی

205

آقای دلیری

رئیس اداره آموزش

حوزه آموزش

247

خانم دان اصفهانی

کارشناس آموزش

204

خانم معصوم زاده

مسئول برنامه ریزی

207

آقای یزدی پور

رئیس اداره فناوری اطلاعات وامور رایانه

حوزه فناوری

210

خانم سکاکی

رئیس اداره دانش آموختگان

حوزه دانش آموختگان

209

خانم یزدی پور

فارغ التحصیلان

213

آقای توسلی

سر ناظر عمرانی

حوزه عمرانی

214

آقای صالحی

کارشناس عمرانی

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما