حوزه نظارت و ارزیابیشماره تماس ستاد دانشگاه پیام نور استان قزوین                                         3-0283337000

رئیس اداره نظارت و ارزیابی         آقای دکتر شادآرام                          داخلی


کارشناس  نظارت و ارزیابی           سرکار خانم فاطمه داریوش           داخلی

بيشتر

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما