حوزه فناوری اطلاعات و رایانهشماره تماس ستاد دانشگاه پیام نور استان قزوین                              3- 0283337000


رئیس اداره فن آوری و امور رایانه             آقای یزدی پور      داخلی 2247

کارشناس                                                   سرکار خانم سیده سمیرا موسوی    داخلی 2287

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما