حوزه حراستشماره تماس ستاد دانشگاه پیام نور استان قزوین                                       3-0283337000

رئیس اداره حراست و گزینش                آقای دائمی                  داخلی  2219

کارشناس حراست                                آقای سلمانی               داخلی 2211

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما