حوزه ریاست


شماره تماس دانشگاه پیام نور استان قزوین                3-0283337000

رئیس حوزه ریاست                                         آقای کاتبی                         داخلی    2203  

دفتر ریاست                                                     آقای بزرگی                       داخلی      2230

معاونت اجرایی                                                 آقای دکتر نبئی                   داخلی      2322

مسئول روابط عمومی                                     آقای احمد نوروزی              داخلی    2290 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما