حوزه آموزش


شماره تماس ستاد دانشگاه پیام نور استان قزوین          3-0283337000

رئیس اداره آموزش                              آقای دلیری                      داخلی 2325

مسئول برنامه ریزی                            خانم معصوم زاده             داخلی 2325

کارشناس آموزش                               خانم دان اصفهانی            داخلی 2325

رئیس اداره دانش آموختگان               خانم سکاکی                   داخلی 2309

کارشناس فارغ التحصیلان                  خانم یزدی پور                  داخلی 2309


 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما